KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Produkty a riešenia F5http://www.f5.com/

Svetový líder na trhu pre optimalizáciu a doručovanie aplikácií. Vaše kritické aplikácie či služby budú vždy maximálne dostupné, čo najrýchlejšie doručené užívateľom a prostredníctvom Web Application Firewallu i viac zabezpečené. Zároveň umožňuje zjednodušiť súčasnú infraštruktúru a znížiť prevádzkové náklady. F5 ponúka najvýkonnejšiu hardvérovú platformu v kombinácii s najbohatším súborom vlastností, spoločne s možnosťou programovania prostredníctvom iRules a širokou produktovou radou.

F5 poskytuje pomocou svojej produktovej rady BIG IP komplexné riešenie zamerané na všetky tri kľúčové oblasti ZABEZPEČENIE, OPTIMALIZÁCIADOSTUPNOSŤ aplikácií či sieťových služieb. Iba riešenie BIG IP od spoločnosti F5, dokáže zákazníkom ponúknuť funkcionalitu, ako je napr. aktívny monitoring a komplexný load balancing, akceleráciu a kompresiu prevádzky, či zabezpečenie webových aplikácií pomocou aplikačného firewallu a to všetko v JEDINOM sieťovom zariadení. Zároveň je BIG IP schopné prevziať mnoho ďalších sieťových služieb (napr. offload SSL) a výrazne tak znížiť zaťaženie stávajúcej serverovej infraštruktúry. Tieto a ďalšie funkcionality umožňujú zákazníkom F5 podstatne znížiť prevádzkové náklady na infraštruktúru dátových centier a zároveň ochrániť investície vložené do nákupu či vývoja aplikácií a služieb.

F5 Networks pri vývoji svojich produktov dlhodobo spolupracuje so spoločnosťami ako napr. Microsoft, SAP, Oracle, VMware, IBM, HP či Dell. Výsledky spolupráce, detailné informácie o riešeniach a produktoch nájdete na http://www.f5.com/solutions/applications. F5 ponúka overené scenáre k najpoužívanejším aplikáciam, čo umožňuje nasadenie behom desiatok minút.


Výhody BIG IP riešení od F5 Networks:
 • zabezpečenie vysokej dostupnosti aplikácií/služieb
 • zjednodušenie infraštruktúry, zlacnenie nákladov na prevádzku datacentra
 • zníženie zaťaženia serverovej infraštruktúry (zníženie počtu serverov) v priemere o 50-70%
 • zníženie zaťaženia WAN liniek (až o 80%)
 • rýchlejší “time-to-market” pri zavádzaní nových aplikácií do produkčného prostredia
 • akcelerácia webových aplikácií (MS SharePoint až 17x!)

BIG IP od F5 Networks je vhodné pre následovné riešenia:

 • vysoká dostupnosť aplikácií a služieb
 • Disaster Recovery, Site Redundancy/High Availability - využívanie služieb aktívneho a záložného dátového centra súčasne
 • Multi ISP Link Load Balancing - load balancing ISP liniek, ktorymi je dátové centrum pripojené do internetu
 • Server Load Balancing (web serverov, aplikačných serverov ... Oracle, Microsoft, SAP, ...)
 • Data Center Virtualization - zjednodušenie infraštruktúry dátových centier
 • Application Security - Web Application Firewall
 • akcelerácia webových stránok, intranet/extranet portálov
 • Optimalizácia šírky pásma - zníženie zaťaženia WAN liniek o desiatky percent
 • Bezpečný vzdialený prístup k firemným zdrojom a EndPoint inšpekcia (SSL VPN)

Odkazy na súhrnné informácie nájdete na stránke www.f5.com.


Produkty:

 • BIG-IP („Application Delivery Controller“)
 • BIG-IP Produktové moduly: Local Traffic Manager (LTM), Global Traffic Manager (GTM), Link Controller (LC), Application Security Manager (ASM), Secure Access Manager (SAM),WebAccelerator (WA)
 • BIG-IP Funkčné moduly: Advanced Client Authentication, Advanced Routing, Fast Cache, Intelligent Compression, IPv6 Gateway, L7 Rate Shaping, Message Security Module, Protocol Security Module, SSL Acceleration
 • ARX Series (Virtualizácia súborov)
 • FirePass (SSL VPN)
 • WANJet (Optimalizácia WAN)
 • Enterprise Manager (Manažment zariadení F5)
 • Data Manager (Virtualizácia súborov)


Riešenia:

 • Akcelerácia
 • Optimalizácia WAN
 • Web akcelerácia
 • Dostupnosť
 • Globálna optimalizácia zaťaženia („Global Load Balancing“)
 • Optimalizácia zaťaženia linky („Link Load Balancing“)
 • Lokálna optimalizácia zaťaženia („Local Load Balancing“)
 • Bezpečnosť
 • Zabezpečenie prístupu („Access Security“)
  • Zabezpečenie zhody („Compliance“)
  • Kontrola koncových zariadení („Endpoint Inspection“)
  • SSL VPN
 • Bezpečnosť aplikácií („Application Security“)
  • Dostupnosť („Availability“)
  • Zabezpečenie zhody („Compliance“)
  • Webové aplikácie („Web Applications“)
 • Bezpečnosť dát („Data Security“)
  • Zabezpečenie zhody („Compliance“)
  • Webové aplikácie („Web Applications“)
  • SSL VPN
 • Bezpečnosť organizácií („Enterprise Security“)
  • Dostupnosť („Availability“)
  • Zabezpečenie zhody („Compliance“)
  • Sieťový protokol („Network Protocol“)
  • SSL VPN
  • Webové aplikácie („Web Applications“)
 • Bezpečnosť siete („Network Security“)
  • Anti-spam
  • Dostupnosť („Availability“)
  • Zabezpečenie zhody („Compliance“)
  • Sieťový protokol („Network Protocol“)
  • Webové aplikácie („Web Applications“)
 • Archivácia
  • Optimalizácia kapacity („Capacity Balancing“)
  • Migrácia dát („Data Migration“)
  • Replikácia dát („Data Replication“)
 • „Storage Tiering“
 • Virtualizácia
  • Virtualizácia súborov („File Virtualization“)
  • Virtualizácia infraštruktúry („Infrastructure Virtualization“)
  • Virtualizácia serverov („Server Virtualization“)
 • Aplikácie
 • Adobe
  • Adobe Acrobat Connect Professional
  • Adobe Flash Media Server
 • ANGEL Learning
  • ANGEL Learning Management Suite
 • Bea
  • Bea AquaLogic
  • Bea WebLogic Server
 • Citrix
  • Citrix Presentation Server
 • IBM
  • IBM WebSphere
  • IBM Lotus Domino
  • IBM System Storage (NAS)
 • Microsoft
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Internet Information Services
  • Microsoft Office Communication Server
  • Microsoft Office SharePoint Server
  • Microsoft PowerShell
  • Microsoft Virtualization
  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft Windows Server
  • Microsoft Windows Terminal Services
 • Oracle
  • Oracle Application Server 10g
  • Oracle Access Manager
  • Oracle E-Business Suite
  • PeopleSoft Enterprise Applications
 • Siebel CRM Applications
 • SAP
  • SAP NetWeaver and Enterprise SOA
 • VMware
  • VMware Virtualization
You are here Produkty a služby ICT Produkty & riešenia KOREX Networks networking load balancing F5