KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Technik BOZP

E-mail Tlačiť

Technik BOZP (bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci)

Bezpečnostno-technická služba v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • vykonávanie previerok a vypracúvanie správ o vykonaných previerkach pracovísk z hľadiska bezpečnosti práce
 • vypracovanie pracovných rizík pre pridelenie OOPP
 • vypracovanie smernice(zoznamu) pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • spolupráca pri evidencii, šetrení, registrácii a odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania
 • vykonávanie činnosti koordinátora BOZP na stavbách
 • vykonávanie školení a vedenie dokumentácie o školeniach bezpečnosti práce
 • vypracovanie ostatnej dokumentácie pre konkrétnu firmu v zmysle platnej legislatívy

Pracovná zdravotná služba

 • spolupráca s pracovnou zdravotnou službou

Pracovná zdravotná služba u zamestnávateľa najmä:

 • zisťuje nebezpečenstvá a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci
 • dohliada na faktory pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • podporuje prispôsobovanie práce zamestnancom, poskytuje poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom
 • školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
 • dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou

Úlohy pracovnej zdravotnej služby plnia odborní zdravotnícki pracovníci kvalifikovaní na výkon pracovnej zdravotnej služby. 

You are here Produkty a služby Servis údržba a revízne činnosti Technik BOZP - bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci