KOREX networks,s.r.o.

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
K prehliadnutiu menu je nutné nainštalovať Adobe Flash Player. Prosím stiahnite si priamo na stránkach výrobcu vo Vašom jazyku na www.adobe.com

Špeciálne zabezpečovacie systémy

E-mail Tlačiť PDF

Špeciálne zabezpečovacie systémy

http://www.radiobarier.ru

Spoločnosť KOREX networks sa stala v roku 2008 oficiálnym výhradným zastúpením spoločnosti POLUS-ST Ltd. pre komplexný signalizačný systém radiobarier pre Slovenskú a Českú republiku.

Signalizačný komplet Radiobarier – je nezávislý, bezdrôtový, ochranný systém, vyznačujúci sa malými rozmermi. Je určený na odhalenie narušiteľa, ktorý prenikol na chránené územie.

Flexibilita – malé rozmery a hmotnosť umožňujú pripraviť 1km línie chráneného úseku dvomi špecialistami za čas kratší ako 1 hodina

Nezávislosť
– nie je potrebná pokládka káblových trás určených na napájanie alebo signalizáciu systému. Napájanie je zabezpečené z akumulátorových batérií, s dobou autonómnej prevádzky do 5 rokov. Na prenos alarmových hlásení je využívaný zabezpečený obojsmerný rádiový kanál (433MHz alebo 2,4GHz) s potvrdením doručenia.

Utajenosť
– všetky komponenty systému sú ľahko maskovateľné, na ich inštaláciu nie je potrebná inžinierska príprava územia.

Informatívnosť
– vo výbave systému na nachádza aj nezávislý videosystém.

Univerzálnosť
– komplet môže byť integrovaný do ľubovoľného systému zabezpečenia.

Pol.

Základné technické vlastnosti

Hodnota

1.

Doba nepretržitej prevádzky

do 5 rokov

2.

Montáž zariadení na 1 km hranice chráneného úseku dvomi technikmi

max. 1 hodina

3.

Prenos alarmovej a servisnej informácie

obojsmerný chránený rádiový kanál s
fekvenciou 433Mhz alebo 2,4GHz (pre video)

4.

Vzdialenosť prenosu alarmovej informácie
(s využitím retranslátorov)

viac ako 100km

5.

Vzdialenosť prenosu videoinformácie

do 30km

Zloženie systému

a) Rádiové signalizátory

Základom systému sú rádiové signalizátory, ktoré pracujú na základe špecifických fyzikálnych princípov detekcie. Základnou vlastnosťou všetkých rádiových signalizátorov sú utajenosť inštalácie na území, nezávislosť napájania a prenos alarmových a servisných informácií pomocou obojsmerného chráneného rádiového kanála s potvrdením doručenia.

Použitie rádiových signalizátorov ktoré sú založené na rôznych princípoch detekcie umožňuje:

 • pri ochrane objektu vytvoriť jednu alebo niekoľko ochranných línií a zvýšiť tak pravdepodobnosť odhalenia aj pripraveného narušiteľa;
 • zvýšiť spoľahlivosť ochranného systému a znížiť pravdepodobnosť výskytu falošných alarmov;
 • na odhalenie konrétnych typov narušiteľov použiť zodpovedajúce prostriedky detekcie (napríklad či je narušiteľ ozbrojený, či sa pohybuje pešo alebo automobilom a pod.);
 • určovať smer pohybu a typ narušiteľa.

Rádiový signalizátor – univerzálny RS-U

Rádiový signalizátor – univerzálny (RS-U) vykonáva funkcie seizmického a prietrhového snímača retranslátora alarmových a servisných informácií a zariadenia pre spojenie s počítačom (operačný pult PORT). Signalizátory RS-U sú umiestňované do zeme spolu so zdrojom napájania do hĺbky 20-30 cm. Na povrchu sa nachádza iba anténa – v podobe tenkého drôtu. Vizuálne odhaliť umiestnenie RS-U na území je prakticky nemožné.

Doba autonómnej prevádzky – do 5 rokov.

Dosah detekcie cieľa seizmickým rádiovým signalizátorom:

 • pohybujúcehosa človeka – do 100 m.
 • kolesového dopravného prostriedku – do 200 m.
 • pásového dopravného prostriedku – do 500 m.

Pravdepodobnosť detekcie cieľa:

 • seizmický signál – 95%;
 • pretrhnutie mikrodrôtu – 99%.


Rádiový signalizátor – infračervený RS-IČ

Rádiový signalizátor - infračervený (RS-IČ) detekuje zmenu teplotného pozadia vo veľmi dlhej a úzkej zóne a vytvára alarmový signál. Hlavnými vlastnosťami RS-IČ sú rýchla inštalácia, úzka zóna detekcie a relatívne dlhý čas prevádzky pri použití jedného zdroja napájania. Dĺžka detekčnej zóny – 100 metrov, šírka detekčnej zóny – 3 metre.

Doba autonómnej prevádzky – max. 1 rok.

Rádiový signalizátor - magnetometrický RS-M

Rádiový signalizátor – magnetometrický je určený na odhaľovanie predmetov, ktoré obsahujú feromagnetické materiály. Sú umiestňované do zeme ako druhá detekčná zóna – aktivujú sa až po prijatí alarmového hlásenia z iného signalizátora (napr. RS-U). Vzdialenosť detekcie samopalu AK-74 je viac ako 4 metre, dopravného prostriedku viac ako 40 metrov.

Doba autonómnej prevádzky - viac ako 6 mesiacov.

Rádiový signalizátor – elektromagnetický RS-L

Rádiový signalizátor – elektromagnetický je určený na odhaľovanie pešieho narušiteľa a dopravného prostriedku. Je tvorený vysielačom a prijímačom, pričom prijímač pomocou rádiového kanála 433MHz posiela alarmové a servisné hlásenia. Detekčná zóna je tvorená elektromagnetickým poľom s vysokou frekvenciou. Vzdialenosť detekčnej zóny je do 200 metrov, šírka do 4 metrov.

Doba autonómnej prevádzky - do 3 rokov.

 

b) Zariadenia na príjem a kontrolu

Zariadenia na príjem a kontrolu slúžia na príjem a zobrazenie alarmových a služobných informácií, ktoré sú zasielané komponentami systému. Je dodávaných niekoľko typov prijímačov – mobilný kontrolný prijímač KOPR a stacionárny operačný pult PORT s programovým vybavením Kartografický systém 11.

Prijímač KOPR umožňuje:

 • prijímať alarmové hlásenia z jednej rádiovej siete;
 • monitorovať funkčnosť každého komponentu systému;
 • riadiť prevádzkové režimy rádiových signalizátorov;
 • v režime seizmickej detekcie merať úroveň seizmického šumu a citlivosť RS-U;
 • polohy zariadení rozmiestnených na území ukladať do pamäte podľa ich súradníc GPS;
 • vykonávať hľadanie zariadení na území (pomocou zabudovaného GPS prijímača a kompasu)
 • vymieňať textové správy s prijímačmi KOPR a s operačným pultom PORT, ktoré sa nachádzajú v dosahu rádiového signálu.

Ako doplnenie k horeuvedeným funkciám KOPR, PORT umožňuje:

 • prijímať alarmové hlásenia z niekoľkých rádiových sietí;
 • zobrazovať videoinformácie zo systému videodetekcie;
 • vymieňať textové správy s prijímačmi KOPR, ktoré sa nachádzajú v dosahu rádiového signálu;
 • spravovať protokol udalostí (textový, grafický a video);
 • vizualizovať podmienky priebehu rádiového signálu medzi komponentami systému;
 • zobrazovať všetky zariadenia na mape, alebo na pôdoryse územia pomocou programového vybavenia Kartografický systém 11. Vybavenie poskytuje plné riadenie signalizátorov a kamier.

c) Autonómny videosystém

Autonómny videosystém umožňuje vykonávať utajené sledovanie objektov. Často sa stáva, že operátorovi nepostačujú alarmové hlásenia z rádiových signalizátorov. Operátor potrebuje vidieť čo sa deje na hranici územia, definovať počet narušiteľov, smer ich pohybu, či sú ozbrojení a pod. Videosystém môže byť užitočný v prípadoch, kedy je potrebné zabezpečiť dôkazy o spáchaní trestného činu. Napríklad dôkaz o nezákonnom prekročení štátnej hranice a pod. Videosystém je aktivovaný až po prijatí alarmu od rozmiestnených rádiových signalizátorov, ale môže byť kedykoľvek aktivovaný aj operátorom. Jeho hlavnou výhodou je rádiový kanál na prenos videosignálu.

Kamera RS-TV
Televízna kamera, schopná vysielať obraz v reálnom čase (25 snímok/sekundu) prostredníctvom rádiového kanála, ktorá je napájaná z akumulátorovej batérie. Vysokocitlivá kamera RS-TV je vybavená infračerveným podsvietením, pomocou ktorého je možné odhaliť pohyb zamaskovaného človeka v akomkoľvek čase(cez deň/v noci) na vzdialenosť do 100 m.

Doba autonómnej prevádzky - do 3 rokov.


Mobilný prijímač KOPR TV

Mobilný prijímač KOPR TV je určený na prijímanie obrazových, servisných a alarmových hlásení v poľných podmienkach, keď nie je možné použiť operačný pult PORT, napríklad pri vykonávaní špeciálnych opatrení, alebo počas kontroly a sledovania objektov (chodníky, a pod.)

Pozn.: Popis systému, a prezentácia v Aj sú v prílohe


Dokumenty na stiahnutie:

Detekčný systém pre armádne zložky a strážne služby.
Leaflet for military structures and law enforcement agencies (1470 kB)

Detekčný systém pre odvetvie ropa a plyn.
Leaflet for oil and gas industry (1405 kB)

Licencie
RADIOBARRIER Intrusion Detection System Certificate of Conformance
POLUS-ST LLC State Secret Certificate

 

You are here Produkty a služby Telekomunikačné služby Špeciálne zabezpečovacie systémy